S. Mümtaz adına Azərbaycan Respublikasının
Ədəbiyyat və Incəsənət Dövlət Arxivi