Jurnallar:
1.
Qarabağlı S. Şərqin 95 yaşlı ilk operası [«Leyli və Məcnun»]. «Musiqi Dünyası», ¹ 1-2, 2003, s.58-61.
   
Qəzetlər:
1.
Tamaşaçı. Məcnun obrazının traktovkası haqqında. «Ədəbiyyat qəzeti». ¹ 15, 1939, 17 aprel, s.14.
2.
Təbrizin məktəbli qızları üçün tamaşa: («Leyli və Məcnun» operası). «Vətən yolunda», 1941, 4 noyabr, s.1. (ərəb əlifbası ilə).
3.
Təbrizin məktəbli qızları üçün tamaşa: («Leyli və Məcnun» operası). «Vətən yolunda», 1941, 4 noyabr, s.1. (ərəb əlifbası ilə).
4.
Qədimov D. «Leyli və Məcnun»un  gənc ifaçıları. «Kommunist», ¹ 42, 1957, 20 fevral, s.3.
5.
İlk Azərbaycan operası. («Leyli və Məcnun» operasının ilk tamaşasının 50 illiyi münasibətilə). «Radio proqram», ¹ 3, 1958, 17 yanvar, s.1.
6.
İsgəndərova Ə.Ə. Yubiley tamaşaları: («Leyli və Məcnun»). «Kommunist» ¹ 91, 1958, 18 aprel, s.4.
7.
 «Kommunist» ¹ 55, 1959, 7 mart, s.3.
8.
 Qubad. Sönməyən şöhrət: («Leyli və Məcnun» operasının tamaşaya qoyulmasının 60 illiyi münasibəti ilə). 1968.
9.
 3.500-cü tamaşa («Leyli və Məcnun»). «Ədəbiyyat və incəsənət», 27 yanvar, 1968.
10.
 «Leyli və Məcnun» operası fin radiosunda səslənir. –Rzayeva H. Ölməz əsər («Leyli və Məcnun») –Əliverdibəyov N. Həmişə təzə, təravətli... («Leyli və Məcnun») –Babayev A. Muğamlar xəzinəsi. («Leyli və Məcnun»). «Ədəbiyyat və incəsənət», ¹ 3, 1968, 20 yanvar, s.6-7.
11.
 «Leyli və Məcnun» ingilis dilində. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1973, 13 yanvar.
12.
 Bədəlbəyli Ə. «Səbi – hicran yanar canım...»: («Leyli və Məcnun») «Ədəbiyyat və incəsənət», 1973, 27 yanvar.
13.
 «Leyli və Məcnun» Hindistanda. 1975.
14.
Səfərova Z. İlk operamızın («Leyli və Məcnun») ilk nəşri. «Ədəbiyyat və incəsənət», ¹ 5, 1983, 4 fevral, s.5.
15.
Ələsgərov S. Layiqli töhfə: (Ü.Hacıbəyovun musiqi əsərləri küliyyatının ilk nəşrinin I cildi. «Leyli və Məcnun» operasının partiturası). «Kommunist», ¹ 284, 1983. 11 dekabr, s.4.
16.
Mirzəyeva D. «Üzeyir Leylisinin Məcnunuyam...» (Opera müğənnisi Rübabə Muradova). «Bakı», ¹ 174, 1984, 28 iyul, s.3.
17.
Şuşinski F. «Leyli və Məcnun»la başlanan yol. «Ədəbiyyat və incəsənət», ¹ 2, 1988, 8 yanvar, s.2.
18.
Operanın («Leyli və Məcnun») yubileyi şərəfinə. «Azərbaycan gəncləri», ¹ 11, 1988, 28 yanvar, s.4.
19.
Rzayev Azər. Ölməz sənət incisi: («Leyli və Məcnun» operasının tamaşaya qoyulmasının 80 illiyi). «Kommunist», ¹ 21, 1988, 26 yanvar, s.4.
20.
Əbdülqasımov F. 86 yaşlı «Leyli və Məcnun». «Azərbaycan», ¹ 21, 1994, 1 fevral, s.4.
21.
Məcnun köhnədir, ifaçısı təzə:(opera solisti Səfa Qəhrəmanov). «Səhər», ¹ 50, 1994, 5 may, s.4.
22.
«Leyli və Məcnun»un yeni səhnə həyatı. «Azərbaycan», ¹ 111, 1994, 10 iyun, s.4.
23.
Aslanov M. Füzuli şerinin bəstəkar qardaşı. «Şəhriyar», ¹ 20, 1994, 29 sentyabr, s.3.
24.
«Leyli və Məcnun» Ankarada. «Səhər», ¹ 91, 1994, 8 oktyabr, s.2.
25.
 «Leyli və Məcnun» - 86. «Səhər», ¹ 93, 1994, 22 oktyabr, s.4.
26.
Xəlilov R. Füzüli şerinin bəstəkar  qardaşı; –İsmayılovoğlu A. «Leyli və Məcnun» məktəbi –Rəsülzadə M.Ə. İki «Leyli və Məcnun». «Ədəbiyyat qəzeti», ¹ 42, 1996, 1 noyabr, s.9-10.
27.
«Leyli və Məcnun»un 89 yaşı var... «Panorama», ¹ 3, 1997, 7 yanvar, s.3.
28.
Aydınoğlu T. Qadın məhəbbət dastanı. «Leyli və Məcnun» səhnəmizdə cavanlaşır. «Xalq qəzeti», ¹ 42, 1997, 27 fevral, s.5.
29.
«Xalq qəzeti», ¹ 5, 1998, 8 yanvar, s.7.
30.
Hüseynov A. Şərqin və müsəlman aləminin ilk operası: «Leyli və Məcnun»un ilk tamaşasından 90 il keçir. «Xalq qəzeti», ¹ 8, 1998, 10 yanvar, s.7.
31.
Mirməmməd G. Köhnə dünyanın qocalmayan sevgisi. «Panorama», ¹ 6, 1998, 13 yanvar, s.3-4.
32.
Əbdülqasımov F. Bəstəkarın yaradıcılıq düşüncələri: «Leyli və Məcnun» - 90. «Azərbaycan», ¹ 18, 1998, 24 yanvar, s.7.
33.
Qarabağlı S. Həmişəyaşar «Leyli və Məcnun». «Xalq qəzeti», ¹ 22, 1998, 25 yanvar, s.4.
34.
İsmayıloğdlu A.  Abidəyə çevrilmiş əsər: «Leyli və Məcnun». «Ədəbiyyat qəzeti», ¹ 4, 1998, 30 yanvar, s.3.
35.
İsayeva S. «Leyli və Məcnun» Türkiyəyə yola düşür. «Avrasiya», 1998, 23 oktyabr, s.8.
36.
Hüseynov Ş. «Leyli və Məcnun» operası – 95. «Günay», ¹ 4, 2003, 25-31 yanvar, s. 7,11.