Adı "Leyli və Məcnun"
Müəllif Üzeyir Hacıbəyov
Ifa edənlər Dövlət simfonik orkestri (dirijor K.Əliverdibəyov)
  © 2001 Azerbaijan International,
STATOIL