Müqəddimə

klavir
video
Proloq-xor (Şəbi-Hicran) klavir
audio

I pərdə.
1-ci şəkil
   
Īrkestr epizodu

Mahur-hindi (Məcnun)

klavir
video
libretto
Īrkestr epizodu

Mahur-hindi (Leyli)

 
 audio
libretto
Şikəsteyi-fars (Məcnun)  
video
 libretto
Şikəsteyi-fars (Leyli)  
video
 libretto
Leyli və Məcnunun dueti klavir
video
Segah (Məcnun)  
video
 libretto
Segah (Leyli)  
video
 libretto
Segah, iraq (Məcnun)  
video
 libretto
Segah, iraq (Leyli)  
video
 libretto
Qızların və oğlanların xoru klavir
video
Çargah (Məcnunun atası)  
video
 libretto
Çargah (Məcnun)  
video
 libretto
Müxalif (Məcnunun anası)  
video
 libretto
Müxalif (Məcnun)  
video
 libretto
Müxalif (Məcnunun atası)  
video
libretto
Trio (Məcnunun atası, Məcnunun anası və Məcnun) klavir
video

II pərdə.
2-ci şəkil
   
Qızların xoru
klavir
video
Simai-şəms (Leylinin anası)
video
 
Simai-şəms (Leylinin anası)
video
 
Simai-şəms (Leyli)
video
 
Hicaz (Leylinin anası)
video
 
Simai-şəms (Leyli)
video
 
Hicaz (Leylinin anası)
video
 
Sarənc (Leyli)
video
 
Şur (1-ci ərəb, 2-ci ərəb)
video
Xor (Vermə! Vermə!) klavir
video
Şur (Məcnunun atası)
video
 
Şur (Leylinin atası)
video
 
Məcnunun elçilərinin xoru klavir
video
Orkestr epizodu
video
video
Kürd-şahnaz (Məcnun)
video
 
Şur (Leylinin atası)
video
 
Zəmin-xara (Leyli)
video
Orkestr epizodu
İbn-Səlamın elçilərinin xoru 1 2 3 klavir
video
video
video
Qatar (Leyli)
video
 

III pərdə.
3-cü şəkil
     
Giriş klavir
video
Rast (Zeyd)
video
 

Qonaqların xoru

rəqs

klavir
video
video
Qonaqların xoru
video
Şüştər (Məcnun)
video
libretto
Leyli və İbn-Səlamın dueti klavir
video
Şüştər (Məcnun)
video
libretto
Xor (Məcnun, Məcnun) klavir
video

IV pərdə. 4-cü şəkil
     
Giriş klavir
video
Bayatı-şiraz
video
libretto
Bayatı-kürd
video
libretto
Qızların xoru (xəyal) klavir
video
Rast (Məcnunun atası)
video
libretto
Rast (Məcnun)
video
libretto
Xor (Söylə bir görək) klavir
video
Əraq (Məcnun)
video
 libretto
Nofəlin xor ilə səhnəsi:  

1. Giriş

klavir
video

2. Nofəlin oxuması

klavir
video

3. Xor

video
Kabili (Məcnun)
video
libretto
Xor
video
Qasidlərin xoru klavir
Nofəlin Leylinin atası ilə səhnəsi klavir
video
Döyüş səhnəsi
video
Kabili (Məcnun)
video
libretto
Barışıq səhnəsi
V-ci pərdə. 5-ci şəkil
     
Arazbarı klavir
video
Osmanlı
video
libretto
Leyli və İbn-Səlamın dueti klavir
video
Məcnunun şikayəti klavir
video
 
Segah (Leyli)
video
libretto
Segah (Məcnun)
video
libretto
Segah (Leyli)
libretto

6-cı şəkil
 
 
Giriş klavir
video
Bayatı-kürd (Məcnun) 1   2
video
video
libretto
Bayatı-kürd (Zeyd)
libretto
Bayatı-kürd (Məcnun)
video
video
libretto
Şüştər (Məcnun)
video
video
libretto
Son xor (Ey bikəsi...) klavir
video
Məcnunun atasının ariyası klavir