Qara
Qarayev
 "Leyli vəMəcnun"

 

Simfonik poema. İkinci nəşri. Böyük orkestr üçün

Partitura

Azərbaycan Dövlət Musiqi nəşriyyatı. Bakı-1958.

1