Üzeyir Hacıbəyov
"Leyli və Məcnun"5 pərdəli, 6 şəkilli opera
.
Füzulinin eyni adlı poeması əsasında.


Partitura


Redaktoru
Nazim Əliverdibəyov


İşıq nəşriyyatı
Bakı-1983.

 

1