Müqəddimə

klavir
audio
Proloq-xor (Şəbi-hicran)
klavir
audio

I pərdə.
1-ci şəkil
 
Īrkestr epizodu
audio

Mahur-hindi (Məcnun)

klavir
audio
libretto
Īrkestr epizodu
audio

Mahur-hindi (Leyli)

 
audio
libretto
Şikəsteyi-fars (Məcnun)
 
audio
 libretto
Şikəsteyi-fars (Leyli)
 
audio
 libretto
Leyli və Məcnunun dueti
klavir
audio
Segah (Məcnun)
 
audio
 libretto
Segah (Leyli)
 
audio
 libretto
Segah, iraq (Məcnun)
 
audio
 libretto
Segah, iraq (Leyli)
 
audio
 libretto
Qızların və oğlanların xoru
klavir
audio
Çargah (Məcnunun atası)
 
audio
 libretto
Çargah (Məcnun)
 
audio
 libretto
Müxalif (Məcnunun anası)
 
audio
 libretto
Müxalif (Məcnun)
 
audio
 libretto
Müxalif (Məcnunun atası)
 
audio
libretto
Trio (Məcnunun atası, Məcnunun anası və Məcnun)
klavir
audio

II pərdə.
2-ci şəkil
 
Qızların xoru
klavir
audio
Simai-şəms (Leylinin anası)
 
Simai-şəms (Leylinin anası)
audio
 
Simai-şəms (Leyli)
audio
 
Hicaz (Leylinin anası)
audio
 
Simai-şəms (Leyli)
audio
 
Hicaz (Leylinin anası)
audio
 
Sarənc (Leyli)
audio
 
Şur (1-ci ərəb, 2-ci ərəb)
audio
Xor (Vermə! Vermə!)
klavir
audio
Şur (Məcnunun atası)
audio
 
Şur (Leylinin atası)
audio
 
Məcnunun elçilərinin xoru
klavir
audio
Orkestr epizodu    1    2
audio
Kürd-şahnaz (Məcnun)
audio
 
Şur (Leylinin atası)
audio
 
Zəmin-xara (Leyli)
audio
Orkestr epizodu
audio
İbn-Səlamın elçilərinin xoru   1   2   3
klavir
audio
audio
audio
Qatar (Leyli)
audio
 

III pərdə.
3-cü şəkil
 
 
Giriş
klavir
audio
Rast (Zeyd)
audio
 

Qonaqların xoru

rəqs

klavir
audio
audio
Qonaqların xoru
audio
Şüştər (Məcnun)
audio
libretto
Leyli və İbn-Səlamın dueti
klavir
audio
Şüştər (Məcnun)
audio
libretto
Xor (Məcnun, Məcnun)
klavir
audio

IV pərdə.
4-cü şəkil
 
 
Giriş
klavir
audio
Bayatı-şiraz
audio
libretto
Bayatı-kürd
audio
libretto
Qızların xoru (xəyal)
klavir
audio
Rast (Məcnunun atası)
audio
libretto
Rast (Məcnun)
audio
libretto
Xor (Söylə bir görək)
klavir
audio
Əraq (Məcnun)
audio
 libretto
Nofəlin xor ilə səhnəsi:
 

1. Giriş

klavir
audio

2. Nofəlin oxuması

klavir
audio

3. Xor

audio
Kabili (Məcnun)
audio
libretto
Xor
audio
Qasidlərin xoru
klavir
Nofəlin Leylinin atası ilə səhnəsi
klavir
audio
Döyüş səhnəsi
audio
Kabili (Məcnun)
audio
libretto
Barışıq səhnəsi
audio

V-ci pərdə. 5-ci şəkil
 
 
Arazbarı
klavir
audio
Osmanlı
audio
libretto
Leyli və İbn-Səlamın dueti
klavir
audio
Məcnunun şikayəti
klavir
audio
 
Segah (Leyli)
audio
libretto
Segah (Məcnun)
audio
libretto
Segah (Leyli)  1   2
audio
libretto

6-cı şəkil
 
Giriş
klavir
audio
Bayatı-kürd (Məcnun)  1   2
audio audio
libretto
Bayatı-kürd (Zeyd)
audio
libretto
Bayatı-kürd (Məcnun)  1   2
audio
libretto
Şüştər (Məcnun)  1   2
audio
libretto
Son xor (Ey bikəsi...)
klavir
audio
Məcnunun atasının ariyası
klavir